Coaching Boeken

Meer boeken voor begeleiding bij Coaching en Training

Als ik nee zeg, voel ik me schuldig

In 'Als ik nee zeg, voel ik mij schuldig' legt psychotherapeut dr. Manuel Smith uit waarom de meeste mensen het zo moeilijk vinden om nee te zeggen. Waarom voelen we ons schuldig als we dat toch doen en proberen we via allerlei uitvluchten aan het nee-zeggen te ontkomen?

Dankzij dit boek kunnen veel mensen beter voor zichzelf opkomen en ervaren ze meer rust in hun leven

Lees meer

Bouw aan je zelfvertrouwen

Tips plus oefeningen om situaties met een zelfverzekerd gevoel de baas te kunnen.

Bouwen aan je zelfvertrouwen

Mensen die hun eigenwaarde hebben weten op te krikken, hebben ontdekt dat hun leven een nieuwe betekenis heeft gekregen, zij bloeien daardoor helemaal op en krijgen zichtbaar meer zelfvertrouwen. In dit boek ziet u hoe schade, die veroorzaakt wordt door negatieve ideeën over uzelf, teruggedraaid kunnen worden zodat u in staat bent te vertrouwen in uw eigenschappen, talenten en capaciteiten. U leert een positief zelfbeeld op te bouwen. Dankzij oefeningen en duidelijke praktijkvoorbeelden uit het boek wordt u geholpen een solide eigenwaarde gevoel te ontwikkelen. Heeft u moeite om te geloven in uw eigen mogelijkheden en u heeft twijfels over uw kunnen, dan kan dit boek u helpen uw twijfels om te zetten in zelfverzekerdheid.


Auteur: William Stewart

ISBN 9789024383504 februari 2003

Koop bij bol.com

Je kunt meer dan je denkt

Je kunt meer dan je denkt!, is een uitgebreiden complete faalangstreductietraining. De training is opgebouwd uit drie onderdelen: theorie (wat is faalangst, wat zijn kenmerken en oorzaken, hoe denken mensen met faalangst?), onderdeel twee is een handleiding (hoe faalangstige mensen te signaleren en te begeleiden), en aanvullend een training voor de onderbouw en bovenbouw van een basisschool.Je kunt meer dan je denkt

De training is opgebouwd uit negen evaluatiemomenten, die volledig zijn uitgewerkt met zowel leerdoelen als activiteiten. Elk evaluatiemoment heeft een eigen thema: bewust zijn van je eigen lichaam, leren herkennen van emoties, mogen maken van fouten, probleemoplossend denken en meer. Door deze training leren volwassenen en kinderen beter omgaan met hun faalangst. Het is een praktische, verrassende training.


Auteur: E. Bovee S. Drijfhout

ISBN 9789033459436 juli 2012

Koop bij bol.com

Laat meer zien

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.