Coaching Boeken

Meer boeken voor begeleiding bij Coaching en Training

Je kunt meer dan je denkt

Je kunt meer dan je denkt!, is een uitgebreiden complete faalangstreductietraining. De training is opgebouwd uit drie onderdelen: theorie (wat is faalangst, wat zijn kenmerken en oorzaken, hoe denken mensen met faalangst?), onderdeel twee is een handleiding (hoe faalangstige mensen te signaleren en te begeleiden), en aanvullend een training voor de onderbouw en bovenbouw van een basisschool.Je kunt meer dan je denkt

De training is opgebouwd uit negen evaluatiemomenten, die volledig zijn uitgewerkt met zowel leerdoelen als activiteiten. Elk evaluatiemoment heeft een eigen thema: bewust zijn van je eigen lichaam, leren herkennen van emoties, mogen maken van fouten, probleemoplossend denken en meer. Door deze training leren volwassenen en kinderen beter omgaan met hun faalangst. Het is een praktische, verrassende training.


Auteur: E. Bovee S. Drijfhout

ISBN 9789033459436 juli 2012

Koop bij bol.com

Laat meer zien

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.