Een coachingstraject, ook wel bekend als coachingsessie, coachingsprogramma of persoonlijke begeleiding, omvat verschillende activiteiten die gericht zijn op het begeleiden en ondersteunen van individuen om hun doelen te bereiken en persoonlijke groei te bevorderen. Deze activiteiten kunnen variëren, afhankelijk van de behoeften en doelen van de coachee.

Coaching Traject
Coach Vertrouwenspersoon Relatietherapeut Mediator Therapeut Trainer Hoogeveen
Professionele coaching
Een coachingstraject kan uit één bijeenkomst bestaan, maar ook uit zes tot tien of zelfs twintig. Onze coach en de coachee zien elkaar ongeveer maandelijks één à twee gesprekken voor de duur van 90 minuten. Na een aantal gesprekken worden de gesprekken minder frequent gepland naarmate hier aanleiding toe is.

Hieronder worden enkele van de belangrijkste activiteiten binnen een coachingstraject beschreven, inclusief een korte toelichting.

Intakegesprek
Het coachingstraject begint meestal met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maakt onze coach kennis met de coachee, bespreekt de doelen en verwachtingen en verzamelt relevante informatie. Dit helpt onze coach om een beter begrip te krijgen van de behoeften en uitdagingen van de coachee en legt de basis voor het vervolg van het traject.

Doelbepaling
In deze fase werkt onze coach en coachee samen om specifieke doelen te formuleren die de coachee wil bereiken. Deze doelen kunnen variëren van persoonlijke ontwikkeling, loopbaanverbetering, stressmanagement tot het verbeteren van interpersoonlijke vaardigheden. Het stellen van doelen helpt bij het inrichten van de coachingssessies en biedt een meetbare basis voor vooruitgang.

Analyse en reflectie
Gedurende het coachingstraject worden verschillende coaching technieken gebruikt om de coachee te helpen zijn of haar gedachten, gevoelens en gedragingen te analyseren en te reflecteren. Dit kan onder meer het stellen van vragen, het verkennen van belemmerende overtuigingen, het identificeren van sterke punten en zwakke punten, en het verkennen van mogelijke oplossingen omvatten. Door bewustwording te creëren en dieper inzicht te verkrijgen, kan de coachee groeien en positieve veranderingen in zijn of haar leven aanbrengen.

Vaardigheden en strategieën
Onze coach ondersteunt de coachee bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en strategieën die relevant zijn voor het behalen van de gestelde doelen. Dit kan het aanleren van communicatietechnieken, time-managementvaardigheden, stressreductietechnieken, besluitvormingsvaardigheden en andere relevante competenties omvatten. Door het vergroten van de vaardigheden en het bieden van praktische tools, kan de coachee effectiever handelen en positieve veranderingen bewerkstelligen.

Feedback en evaluatie
Met tussenevaluaties wordt gemonitord hoe de voortgang verloopt. Na een aantal (soms vooraf afgesproken) coachingsgesprekken wordt een eerste monitoringsgesprek of evaluatiegesprek gevoerd. Tijdens het coachingstraject geeft onze coach regelmatig feedback aan de coachee om de voortgang te evalueren en te bespreken. Dit biedt waardevolle inzichten over wat goed werkt en wat kan worden verbeterd. Door feedback te ontvangen, kan de coachee zijn of haar aanpak aanpassen en groeien op basis van de verkregen informatie.

Oefening en actie
De coachee wordt aangemoedigd om tussen de coachingssessies door actie te ondernemen, hiervoor geeft onze coach regelmatig opdrachten mee welke op bepaalde momenten tijdens het coachtraject aan de orde komen.

Neem contact met ons op om uw interpersoonlijke en interpersoonlijke dilemma’s en doelen te bespreken of maak direct een afspraak.

Laatste pagina update: 31 Oktober 2023

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.