Welke leerthema's worden aangepakt

In teamontwikkeling is de derde stap om leerthema’s vast te stellen die moeten worden aangepakt.

Stacks Image 22435
Stacks Image 22439
In overleg met onze teamontwikkelingsexpert (consultant, (team)coach en trainer) worden de best passende interventies samengesteld. Dit kan een mix zijn van meerdere teamontwikkel interventies. Hierbij wordt aangesloten bij de behoefte van uw team.

Het kan zo zijn dat de laag waarop u/jullie het probleem ervaart/ervaren, niet de laag is waarop uiteindelijk interventie plaatsvindt. In een team waarin spanning heerst en waar het vertrouwen nog niet groot is, kan het bijvoorbeeld helpen om het eerst samen te hebben over het thema ‘Optimaal werken’ met deeltrainingen als assertief optreden, effectief feedback geven en of timemanagement. Zo komen jullie in een veilige setting nader tot elkaar en wordt gestaag toegewerkt naar een teamdynamieksessie over feedback geven en ontvangen of samenwerken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Neem contact met ons mocht u de stappen in teamontwikkeling willen doorlopen of maak direct een afspraak.

Laatste pagina update: 17 Augustus 2021

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.