Wat is de meest effectieve werkvorm voor teamontwikkeling

Nadat helder is met welke leerthema’s u aan de slag gaat, neemt onze expert met u door welke werkvormen ingezet kunnen worden bij jullie teamontwikkeling voor een effectief resultaat en wat de voor- en nadelen zijn van elke werkvorm.

Teamontwikkeling werkvormen
Werkvormen teamontwikkeliong
Zo kan het zijn dat een training niet de oplossing is, maar juist coaching of procesbegeleiding uw team het meest gaat opleveren. Aan de hand van ons advies stelt u vast welke werkvormen het best aansluiten bij jullie ontwikkelwens.

Een mogelijkheid is dat een groep belanghebbenden in de organisatie wordt betrokken om mee te denken. In een analysefase onderzoekt onder begeleiding van Walda Coaching waar daadwerkelijk behoefte aan is, wat obstakels zijn en hoe u het geleerde op de lange termijn kunt borgen. Zo wordt het een impactvol traject met hoge betrokkenheid.

Neem contact met ons op voor een eerste oriënterend gesprek.

Laatste pagina update: 17 Augustus 2021

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.