Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie richt zich vooral op de oplossing van je problemen en niet op het ontstaan ervan. Onze therapeut maakt je met oplossingsgerichte therapie vooral bewust van de momenten dat het wél goed gaat.

Oplossinggerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is in tegenstelling tot veel therapievormen minder gericht op het onderzoeken van problemen, maar staat stil bij hoe je situatie eruit zou zien wanneer je problemen er niet zouden zijn.

Samen met onze therapeut kijk je gedurende oplossingsgerichte therapie naar wat je doet wanneer het probleem er (even) niet is en je wordt aangemoedigd meer van dit gedrag te laten zien. Er wordt minder aandacht besteed aan het analyseren van het probleem, maar vooral gefocust op oplossingen.

Oplossingsgerichte therapie is om deze reden vaak kortdurend of een kort onderdeel van de gehele therapeutische begeleiding. Tijdens oplossingsgerichte therapie wordt vooral uitgegaan van de ideale situatie en het concretiseren hiervan. Jullie krijgen daarnaast uiteraard ook ruimte om te vertellen over jullie problemen.

Na het exploreren, herkenning en horen van elkaar komt coping aan bod. Er wordt gekeken wat heeft geholpen en hoe je dat kunt volhouden of meer gaan doen? Er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen, krachten en hulpbronnen.

Bij oplossingsgerichte therapie wordt er van uit gegaan dat jij expert bent en deskundig bent als het gaat om je eigen problematiek. Onze therapeut neemt een ondersteunende rol in en stelt vragen en geeft opdrachten (om te onderzoeken en te ervaren) zodat je je blijft richten op je doel. Zo begeleid onze therapeut je om haalbare doelen te stellen en ziet er op toe dat je efficiënt de doelen nastreeft. Het is van belang dat je als cliënt verantwoordelijkheid neemt voor je eigen situatie. Onze therapeut begeleidt je in het proces van (motivatie voor) gedragsverandering. Oplossingsgerichte therapie gaat uit van de kracht van cliënten zelf. Een veelgebruikt onderdeel van oplossingsgerichte therapie is het werken met vragenlijsten en opdrachten. Dit om het functioneren van cliënten, de veranderingen en de voortgang van de therapie meetbaar te maken.

Gedurende relatietherapie wordt oplossingsgerichte therapie ingezet en daarnaast worden andere therapie methoden toegepast om ook te kijken hoe, wanneer en waardoor de relatieproblemen zijn ontstaan. Om de therapie duurzaam te maken wordt de nadruk gelegd op elkaars individuele sterke kanten en talenten ten behoeve van jullie relatie en hoe en wanneer jullie deze talenten en sterke kanten kunnen inzetten ten behoeve van jullie relatie (ook in relatie met jullie omgeving).
Neem contact met ons op voor meer informatie, om kennis te maken met onze therapeut en jouw/ jullie situatie voor te leggen, voor het bespreken van de therapiemogelijkheden voor jouw/ jullie situatie, als je je afvraagt of een wijze van therapie je gaat helpen of je wilt direct een afspraak maken.

Laatste pagina update: 17 Augustus 2021

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.