Socratische methode

Socratische methode gaat over de wijze van voeren van socratische gesprekken waarbij het niet gaat om het vergaren van wetenschappelijke kennis of vakkennis maar om praktische wijsheid en verstandigheid.

Socrates en socratische methode
Socratische methode
De socratische methode gaat over gesprekken die gaan over fundamentele kwesties. Over vragen die je niet op basis van empirische feiten kunt beantwoorden, maar vooral door nadenken.
Het is vaak beter om goede vragen te stellen dan zelf (goede) antwoorden te geven. Met vragen beweeg je anderen tot onderzoek van eigen ervaringen, gevoelens en ideeën. Deze socratische methode brengt leerprocessen op gang die effectiever zijn dan kennisoverdracht. Het stellen van de juiste vragen is niet eenvoudig en vergt veel oefenen en fouten maken, maar er vooral van leren. De socratische methode is een klassieke methode om een onderzoek gesprek ( dialoog) op gang te brengen (exploreren). Blinde vlekken en vaste denkgewoonten worden opgespoord. Er ontstaan nieuwe perspectieven op eigen en gemeenschappelijke denkbeelden.


Voorbeelden van dergelijke vragen:
  • In hoeverre ben je als persoon verantwoordelijk voor het effect van je handelen?
  • Wat is klantgericht werken?
  • Hoe zorg je er voor dat kinderen, teamgenoten, medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen?
  • Hoe moet de verhouding zijn tussen directie, managers en werkvloer?
  • Is er sprake van een wij - zij cultuur?
  • Heeft een bedrijf een maatschappelijke verantwoordelijkheid?
  • Wanneer weiger je een opdracht?
  • Wat is integer handelen?
  • Hoeveel flexibiliteit mag je van medewerkers verwachten?
  • Kun je individuele doelen koppelen aan de doelen van het bedrijf?
Neem contact met ons op voor meer informatie, om kennis te maken met onze therapeut en jouw/ jullie situatie voor te leggen, voor het bespreken van de therapiemogelijkheden voor jouw/ jullie situatie, als je je afvraagt of een wijze van therapie je gaat helpen of je wilt direct een afspraak maken.

Laatste pagina update: 17 Augustus 2021

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.