Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Bij systeemtheorie wordt gekeken naar het sociale ‘systeem’ waarvan je deel uitmaakt, zoals je gezin. Systeemtherapie staat daarom ook bekend als gezinstherapie en relatietherapie.

Systemen
Systeemtherapie
Tijdens systeemtherapie wordt gekeken hoe de wisselwerking met andere personen verband houdt met jouw probleem. De belangrijkste personen uit dat systeem kunnen eventueel worden uitgenodigd om deel te nemen aan de therapie. Vooralsnog wordt het systeem uitsluitend besproken met jou, mits je dit anders aangeeft.

Onze systeemtherapeut stelt de wisselwerking tussen de verschillende betrokkenen bij het probleem centraal. Dit heeft een meerwaarde als jullie relatieproblemen te maken hebben met bijvoorbeeld (schoon)ouders of problemen met jullie kinderen.

Systeemtherapie tijdens relatietherapie gaat over het relatiesysteem. Eventueel kunnen ook andere personen die invloed uitoefenen op jullie relatie en die kunnen bijdragen aan een oplossing, desgewenst bij de therapie betrokken worden. Dit is uiteraard afhankelijk van jullie eigen wensen. Denk bijvoorbeeld aan jullie kinderen of jullie ouders. Het eigen gezin of de familie wordt dan een respectievelijk gezinssysteem of familiesysteem genoemd.

Vaak zie je dat binnen families dezelfde patronen en dynamieken keer op keer opnieuw voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan relaties met geweld of drankmisbruik. Hoe komt het kind uit zo’n relatie en komt deze zelf later ook in een relatie terecht met geweld of drank.
Verder bijvoorbeeld wanneer het binnen een bepaald gezin gewoonweg niet normaal is over gevoelens te praten of emoties te tonen. Ook dat neem je als kind mee in je latere leven. Het niet tonen en praten over emoties neemt het kind mee in zijn of haar relatie wat ook weer tot problemen leidt.
Wanneer sprake is van problematiek vanuit meerdere opeenvolgende generaties, dan is contextuele systeemtherapie de beste insteek.

Systeemtherapie houdt rekening met iedereen die door de therapie beïnvloed wordt, zelfs al zijn deze personen niet aanwezig. Onze systeemtherapeut heeft een meerzijdig partijenhouding en de aandacht wordt gericht op rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.
Neem contact met ons op voor meer informatie, om kennis te maken met onze therapeut en jouw/ jullie situatie voor te leggen, voor het bespreken van de therapiemogelijkheden voor jouw/ jullie situatie, als je je afvraagt of een wijze van therapie je gaat helpen of je wilt direct een afspraak maken.

Laatste pagina update: 17 Augustus 2021

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.