Schematherapie

Schematherapie is gericht op het herkennen van jouw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of te veranderen.

Schematherapie
Schema Therapie
Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Schematherapie is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen.

Jouw hardnekkig, terugkerende patronen kunnen een grote invloed hebben op je leven. Het voelt bijvoorbeeld alsof je altijd door iedereen in de steek wordt gelaten, je hebt het gevoel dat je niemand kan vertrouwen of dat jij een grote mislukkeling bent. Het is daarom belangrijk om deze patronen te doorgronden en te veranderen zodat jij meer controle krijgt over je emoties.

Schema’s bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Voor de manier waarop je kijkt naar jezelf en anderen is de kiem gelegd in je kindertijd en is verder gegroeid door alles wat je daarna meemaakt. De op deze manier ontwikkelde schema’s voelen vertrouwd aan. Ervaringen worden vaak zodanig aangepast dat ze de juistheid van schema’s bevestigen. Er zijn achttien schema’s gevonden die in verschillende mate bij iedereen aanwezig zijn.

Voorbeelden van schema’s

Zelfopoffering: Het voortdurend in de gaten houden en vervullen van de behoeften van anderen, ten koste van jezelf. Dit om te voorkomen dat andere mensen pijn ervaren en dat je egocentrisch wordt gevonden.

Emotionele deprivatie: De verwachting dat aan je normale behoefte van emotionele steun niet volledig tegemoet wordt gekomen door anderen. Het gevoel van gebrek aan aandacht, warmte en vriendschap. Missen van begrip, een luisterend oor of van het delen van gevoelens. Gevoel van afwezigheid van ondersteuning en begeleiding.

Wantrouwen/misbruik: De verwachting dat andere mensen je pijn zullen doen, je vernederen, je manipuleren of je bedriegen. Het gevoel dat je meestal aan het kortste eind trekt.

Valkuilen: In situaties waarvoor iemand gevoelig is, worden de schema’s geraakt. Omdat die juist iemands kwetsbare plekken vormen en daardoor veel emotie oproepen, reageren mensen vaak fel. Ze reageren te boos, voelen zich te verdrietig, te bang of te blij. Dit kan leiden tot gedrag waarvan iemand uiteindelijk last krijgt. Schema’s worden ook wel valkuilen genoemd. Sommige mensen geven zich over aan hun schema’s en vinden manieren om de pijn die zij daardoor voelen te vermijden of uit te doven. Anderen overschreeuwen zichzelf, waardoor ze niets meer hoeven te voelen. Zij gaan bijvoorbeeld nog harder werken dan ze al deden. Ze gaan nog meer hun best doen.
Neem contact met ons op voor meer informatie, om kennis te maken met onze therapeut en jouw/ jullie situatie voor te leggen, voor het bespreken van de therapiemogelijkheden voor jouw/ jullie situatie, als je je afvraagt of een wijze van therapie je gaat helpen of je wilt direct een afspraak maken.

Laatste pagina update: 17 Augustus 2021

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.