De toegang tot alle diensten van onze praktijk is vrij toegankelijk, een verwijzing van uw huisarts is niet nodig.

Tarief particulieren

Kindercoaching € 60,- per uur
Andere dienstverleningen vanaf € 75,- per uur
 • e-Coaching € 15,- per 10 minuten (telefonisch inhoudelijke gesprekken)
 • Avondtoeslag: € 20,- per uur
 • Weekendtoeslag: € 25,- per uur
 • Loopbaanbegeleiding (inclusief perspectief onderzoek) 5 sessies (€ 650,-) (levensloop, interesses, persoonlijkheid, werkervaring, studie etc)
 • Verkenning loopbaanbegeleiding (€ 275,-) (CV en motivatiebrief check, sector en beroepenscan, open sollicitatie begeleiding)

Tarieven zakelijk

Tarieven op aanvraag

Aanvullende producten en diensten

 • Schriftelijke rapportage
 • Groepskorting is mogelijk, vraag naar de voorwaarden
 • Diverse trainingen

Verzekeringen & Vergoedingen begeleiding

Via:
 • Werkgever
 • ARBO-dienst
 • Belasting
Tab 1
Via de werkgever
Een werkgever heeft in de meeste gevallen een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten voor een cursus vele malen hoger dan die van een maatwerk-coachtraject. Een coachtraject is effectiever en toegesneden op de persoon. Informeer bij uw werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
Tab 2
Via de ARBO-dienst van uw bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. (Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim). Neem hiervoor contact op met uw bedrijfsarts of ARBO-dienst.
Tab 3
Via de belasting
Particulieren kunnen de kosten voor coaching, training en begeleiding inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Doel van de coaching, training en begeleiding moet gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven van of behouden van inkomen uit arbeid.
Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten aftrekbaar als bedrijfskosten.

Als particulier, werkgever en ondernemer kunt u de kosten (incl. BTW) voor loopbaanadvies als studiekosten aftrekken, als er sprake is van een leertraject waar u kennis op doet onder begeleiding of toezicht. U krijgt dan 30% tot 50% terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.

Belangrijke tip
Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, alleen reiskosten niet. Er is een drempel van € 250,-. De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze daadwerkelijk betaald zijn in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Het is dus belangrijk de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de € 250,- drempel!
Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.
 • Verzekering
 • Bijstand en of WW
 • PGB
Tab 1
Via zorgverzekering
Particulieren kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een geheel of gedeeltelijke vergoeding, mits goed onderbouwd.
Bij zorgverzekeraars zoals CZ is het mogelijk om onder een bepaalde noemer en onderbouwing en afhankelijk van uw verzekeringspakket een vergoeding te ontvangen.

Procedure: U ontvangt van ons een normale factuur, u betaalt aan ons en aansluitend declareert u bij uw zorgverzekeraar die uiteindelijk beslist over de hoogte van de vergoeding en aan u uitbetaalt.
Tab 2
Via gemeente en UWV
Particulieren in de bijstand kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een geheel of gedeeltelijke vergoeding, mits goed onderbouwd en toegesneden op persoonlijk herstel, integratie en groei naar het verwerven van zelfstandigheid/ inkomen of voor het behouden ervan.

Bij UWV is het mogelijk om een Individuele Reintegratie Overeenkomst te sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee u uw coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen.
Tab 3
Ten behoeve van kindercoaching
Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een Pgb te kiezen, u wilt:
- regie over uw eigen leven houden.
- werken met hulpverleners met wie het klikt.
- baas in eigen huis blijven.
- zelf hulpverleners kiezen, zelf afspraken maken en de financiën regelen.

Een belangrijke reden om voor een Pgb te kiezen is dat u niet meer zorgafhankelijk bent, maar meer een opdrachtgever van uw hulpverleners wordt. Voor kindercoaching is de PGB-jeugd de beste keuze.

Met een Pgb bent u verantwoordelijk voor de volgende zaken:
- Op zoek gaan naar de beste hulpverlener dat de juiste hulp / begeleiding kan bieden.
- Zodra u de juiste hulpverlener heeft gevonden, maakt u afspraken en sluit u een overeenkomst.
- U betaalt de hulpverlener uit.
- U houdt een financiële administratie bij.

De belangrijkste voorwaarden bij een aanvraag zijn:
- U moet duidelijk uitleggen waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura (voorbeeld: via gewone thuiszorg) niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
- De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.
- Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft, meestal worden hier geen middelen voor beschikbaar gesteld.

Uiteraard kunnen wij ook uw PGB voor u aanvragen. De SVB betaalt (een deel van) onze kosten uit.

Betalingsvoorwaarden

U ontvangt een factuur via email. Na ontvangst van de factuur, geldt een betalingstermijn. Als niet op tijd betaald wordt, worden administratiekosten in rekening gebracht.

Niet nagekomen afspraken en annuleringen

Als u verhinderd bent voor een afspraak, meldt u dit dan meer dan 48 uur van tevoren. Het verschuiven van een gesprek is dan kosteloos. Als u annuleert tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de afspraak bent u 50% van de kosten verschuldigd. Als u zich niet van tevoren afmeldt, wordt het volledige bedrag, met een minimum van de afgesproken gesprekstijd, in rekening gebracht.

Overige voorwaarden

Coaching en training op locatie naar wens, is mogelijk. Afhankelijk van datum, tijdstip en reisafstand wordt een tarief afgesproken. Elke sessie (met uitzondering van afgesproken vaste tarieven) wordt pro rato in rekening gebracht, met een minimum van 1,5 uur.
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Zie verder de algemene voorwaarden van Walda Coaching, KvK nummer 80171648

Laatste pagina update: 31 Oktober 2023

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.