Afbeelding ontbeekt
Organisatieontwikkeling speciaal voor het doorvoeren van een veranderingstraject of voor het optimaliseren van het huidige bedrijfsproces.

In uw gehele bedrijf of organisatie kunt u problemen/ uitdagingen ondervinden in het functioneren op diverse niveau’s binnen het bedrijf:

1 Visie
2 Missie
3 Cultuur
4 Structuur & systemen
5 Gedrag & activiteiten
6 Resultaat

Of problemen/ uitdagingen van uw bedrijf binnen de markt. Op het gebied van:

1 Trends, kansen en ontwikkelingen
2 Identiteit, imago en plaats in de keten
3 Cultuur Omgevingsmechanismen van klanten/ leveranciers
4 Regelgeving overheid, voorwaarden leveranciers
5 Productieprocessen, diensten en communicatie
6 Marktaandeel


Soms is uw bedrijf zich niet of onvoldoende bewust van de veranderende en verschuiving naar andere communicatiekanalen met leveranciers of klanten.

Organisatieontwikkeling en begeleiding ervan middels coaching is een effectief middel om u als bedrijf kritisch naar uzelf te leren kijken en te laten reflecteren op uw rol en positie naar klanten, leveranciers en stakeholders. Het coachingsproces leert u nadenken over uw doelstellingen, identiteit, omgevingsmechanismen, dienstverlening, communicatie en marktaandeel.

Als business- en bedrijf coach neem ik uw bedrijf, uw bedrijfsvoering en u positie in de markt als uitgangspunt in verwezenlijking van uw plannen. U weet als ondernemer dat het nemen van de juiste beslissingen nauwgezette overweging én intuïtie vraagt en ver strekkende gevolgen kan hebben. Het helder krijgen van hindernissen, mogelijkheden en uitdagingen in combinatie met uw „onderbuikgevoel” goed onder woorden brengen is niet altijd eenvoudig. Als business- en bedrijf coach ben ik vakkundig en ervaren op het gebied van ondernemen en bedrijfsvoering. Als professionele gesprekspartner begeleid ik u in het vinden van de juiste focus voor uw krachten en energie, orden uw gedachten en schep daarmee ruimte voor verfrissende ideeën, nieuwe invalshoeken en innovatie.

Vraagstukken business en bedrijf coaching
Business- en bedrijf coaching richt zich op een groot aantal onderwerpen. Enkele voorbeelden zijn:
Wat krijgt u.
Door kritische vragen te stellen, spiegel voor te houden, ideeën aan te dragen, zelfinzicht te geven, zelfbewustzijn te vergroten en verrassende invalshoeken voor te stellen, zowel vanuit een bedrijfsmatige áls markt perspectief., verbreedt u uw horizon en van uw bedrijf en leert verrassende mogelijkheden of oplossingen zien.

Als sparringpartner, gids en klankbord deel ik mijn ervaring, vanuit de praktijk, met u. Ik weet als geen ander met welke vraagstukken en processen u geconfronteerd wordt (en kunt worden) en bied u een combinatie van inspiratie, ervaring, expertise, structuur, innovatie en een klankbord.

Business en bedrijf coaching is maatwerk want uw vraag is uniek en daar pas ik mijn coachingsaanbod op aan.

Als business en bedrijf coach beschik ik over een flinke dosis levenservaring en leun op ondernemers-, bestuurs-en managementervaringen en de mentaliteit. Ik denk graag mee op uw niveau en weet snel te extraheren wat er voor uw bedrijf in de keten belangrijk is.

Wilt u eerst een korte check hoe uw bedrijf er nu voor staat, dan kan met de Bedrijf QuickScan Light.

Neem contact op om uw situatie te bespreken.
Ervaringen organisatie ontwikkeling

Laatste pagina update: 31 Oktober 2023

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.