Teamontwikkeling is maatwerk en wordt afgestemd op het bedrijf en het betreffende team. Elk team functioneert op een eigen niveau. Teamontwikkeling wordt in een aantal stappen uitgevoerd.

Teamontwikkeling
Werkvorm bij teamontwikkeling
Een HR-team wordt anders benaderd dan een management-team of team van monteurs of maten in een maatschap. Niet iedere activiteit, ontwikkelingsstrategie of benadering is passend.

Een bedrijf staat voor heel wat uitdagingen en heeft er dus alle baat bij dat de werknemers effectief en efficiënt samenwerken, betrokken zijn en het gevoel hebben dat ze erbij horen. Teamontwikkeling omvat onder anderen een analyse van de teamdoelstellingen, waar deze aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen en welke rol alle medewerkers hierin hebben.

In een veranderende omgeving zijn veel aspecten van invloed op het resultaat. Persoonlijke behoeften spelen een belangrijkere rol dan managers over het algemeen denken. Een veranderproces gaat om het meenemen van medewerkers in de gewenste bedrijfskoers, welke weer afhankelijk is van de wensen en behoeften van de klant. Wil je als bedrijf blijven bestaan moet je blijven aansluiten bij de behoefte van de klant.

Beter samenwerken door elkaars talenten te (er)kennen.
Elk individu heeft een eigen persoonlijkheid en andere competenties en heeft ieder zijn/haar eigen meerwaarde voor de organisatie. Deze grote diversiteit, verschillen en overeenkomsten kunnen tegelijk een bron van conflicten zijn. Tijdens teamontwikkeling krijgen zij in groepjes een aantal hindernissen, uitdagingen en andere raadsels voorgeschoteld. De doelen zijn eigenlijk alleen samen te bereiken. Ze moeten dus eigenlijk wel samenwerken.

Neem contact op bij vragen en voor begeleiding bij een succesvol, effectief en efficiënt team.
Vraagstukken teamontwikkeling

Laatste pagina update: 31 Oktober 2023

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.