Afbeelding ontbreekt
Outplacement begeleiding door Walda Coaching bestaat uit ondersteuning van de boventallige of ontslagen medewerker bij de verwerking van het ontslag en wij helpen tijdens outplacement, de medewerker in eerste instantie om de CV (Curriculum Vitae) op orde te krijgen. Vanwege de UWV verplichting bij een uitkering wordt namelijk geadviseerd om direct te starten met solliciteren.

Ondertussen vindt het outplacement proces plaats. Met behulp van allerlei testen ontstaat een beeld welke competenties en drijfveren de medewerker heeft.

Daarna volgt bij outplacement de vraag wat de medewerker zou willen doen voor werk, wordt onderzocht waar de competenties/ wensen aansluiten bij de mogelijkheden van de arbeidsmarkt en welke competenties worden ontwikkeld om aansluiting te krijgen bij de arbeidsmarkt. De medewerker wordt gedurende outplacement begeleid bij het ontwikkelen van de benodigde competenties. Waar nodig wordt geadviseerd om relevante opleidingen te volgen. Nadat duidelijk is op welke banen gefocust gaat worden, wordt tijdens onze outplacement aan sollicitatievaardigheden gewerkt, zoals vacatures vinden op internet, solliciteren (via internet of per brief), zichzelf presenteren, netwerkgesprekken voeren, sollicitatiegesprekken voeren, maar ook begeleiding bij tegenslagen als bijvoorbeeld het solliciteren niet direct lukt. Verder is tijdens onze outplacement tijd voor persoonlijke vraagstukken.

Tegenwoordig is het noodzakelijk dat de medewerker zich online goed vindbaar kan maken. Hiervoor wordt tijdens outplacement een LinkedIn training en een specifieke training gericht op gebruik van internet en (social) media ingezet.

Laatste pagina update: 31 Oktober 2023

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.