Walda Coaching doet er alles aan om de informatie die op de website wordt aangeboden zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, dit overigens geeft geen garanties ten opzichte van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen, indexaties en marktontwikkelingen.

De intellectuele eigendomsrechten op alle aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Walda Coaching. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van Walda Coaching zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

De meeste gebruikte foto’s zijn afkomstig van sites als Pixabay, Pexels, Canva en unsplash. Verder hebben wij ook eigen materialen gebruikt.

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.